Loader

Sakrament chrztu – dar do odkrycia

Chrzest jest sakramentem, który wprowadza w wielką przygodę wiary. Dziecko przyjmuje ten sakrament ze względu na wiarę rodziców. To oni, prosząc o chrzest, pragną dać dziecku to, co dla nich ważne i cenne. Choć intuicyjnie to czują, często jednak doświadczają trudności i braku pomocy, aby…

czytaj więcej

Religijność a wiara

Czym jest religijność a czym jest wiara? Pierwsza z cyklu katechez dla młodzieży i dorosłych głoszona przez ks. Krzysztofa Golasa. Usłyszymy o sposobach przeżywania religijności, o tym czym jest wiara, o tym, że człowiek wierzący zawsze jest religijny, ale człowiek religijny nie zawsze jest człowiekiem…

czytaj więcej

Nowe życie w Chrystusie

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.” Orędzie wielkanocne Tę wielkanocną radość potęguje fakt gdy Kościół udziela katechumenom paschalnych sakramentów. Rzeszowska katedra świętowała to wydarzenie, a wszyscy zebrani na Wigilii…

czytaj więcej

Obrzęd Wybrania

U progu Wielkiego Postu katechumeni uczestniczą w obrzędzie, który jest szczególnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia” wprowadza ich w kolejny – już bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia paschalnych sakramentów – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W naszej diecezji ten uroczysty obrzęd odbył…

czytaj więcej

KATECHUMENAT – Przyszli prosić o wiarę i życie wieczne

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020), w parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby odbył się uroczysty obrzęd zaliczenia do grona katechumenów osób, które zapragnęły przyjąć Jezusa za swojego Pana, Króla i Zbawiciela w Kościele katolickim. Czworo kandydatów po przejściu kilkumiesięcznego…

czytaj więcej

Zaproszenie na nowy cykl katechumenalny

Nie rodzimy się chrześcijanami, lecz się nimi stajemy /Tertulian/ Jako Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych informujemy, że we wrześniu br. rozpoczniemy kolejny cykl przygotowania dorosłych osób nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Formacja trwać będzie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego w maju 2021 r., a centralnym jej wydarzeniem…

czytaj więcej

Świadectwo Dawida

Moja droga katechumenatu? Myślę, że katechumenat, to nie tyle droga, co ścieżka gdzieś w zaroślach tych wielkich dróg, którymi ludzie podążają, żeby zdać egzamin na ziemi. Ważne, by być na tej drodze, na której się czuje, że powinno się być. Moja droga to ta na…

czytaj więcej

Neofici – przyjęli dary Ducha Świętego

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) miała bardzo wyjątkowy charakter. Podczas uroczystej liturgii bp. Jan Wątroba włączył do wspólnoty Kościoła dwóch katechumenów – Miłosza i Dawida – udzielając im sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Dla zebranej wspólnoty…

czytaj więcej

Katechumeni obdarowani

Droga przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla naszych wybranych dobiega końca. Kościół – szczególnie teraz, usilne modli się o ustanie pandemii, ale również za tych, którzy wybrali Jezusa jako swoją Teraźniejszość, Przyszłość i Wieczność – za katechumenów. Oni idą po Nowe Życie – „ciemną doliną”,…

czytaj więcej

Obrzęd Wybrania dla Katechumenów

Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych kolejny rok prowadzi do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osoby pragnące rozpocząć „nowe życie” z Chrystusem. W sobotę 22 lutego, w święto katedry św. Piotra Apostoła podczas wieczornej Eucharystii w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie odbył się uroczysty obrzęd Wybrania. Liturgii i…

czytaj więcej

Przyjęcie do katechumenatu osób dorosłych

W sobotę 9 listopada 2019 roku, w święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie podczas wieczornej Eucharystii przeżywała obrzęd przyjęcia do katechumenatu dwóch dorosłych osób. Liturgia, której przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Wątroba rozpoczęła się przy drzwiach kościoła obrzędem zaliczenia osób, które…

czytaj więcej

Nowy cykl katechumenalny

We wrześniu br. rozpocznie się kolejny cykl przygotowania dorosłych osób nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Formacja trwać będzie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego w maju 2020 r., a wcześniej centralnym wydarzeniem będzie Wigilia Paschalna, podczas której Ksiądz Biskup w Katedrze…

czytaj więcej

Neofici – Wielkanocna radość

Wigilia Paschalna w katedrze rzeszowskiej ma zawsze szczególny charakter. Wierni zebrani wokół swojego biskupa uroczyście celebrują wielkie Paschalne Tajemnice wiary, słuchają Słowa Bożego, odnawiają swoje chrzcielne zobowiązania oraz są świadkami przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przez osoby dorosłe, które przez długi okres przygotowywały się do tego…

czytaj więcej

Ku Nowemu Życiu! – EFFATA!

Poranek Wielkiej Soboty to dla naszych katechumenów czas szczególny. Już za kilka godzin rozpocznie się tak długo oczekiwane wydarzenie, które będzie miało dla nich „wieczne” konsekwencje – w Wigilię Paschalną w sakramentach wielkanocnych otrzymają pełnię Bożego życia. Za nimi trzy skrutinia, otrzymali już od wspólnoty…

czytaj więcej

I skrutynium i przekazanie Symbolu wiary

Trzecia niedziela Wielkiego Postu dla katechumenów była kolejnym etapem przygotowania do przyjęcia wielkanocnych sakramentów. W parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała), która jest miejscem wzrostu oraz duchowej troski o naszych wybranych, odbyło się pierwsze skrutynium. Skrutynia, które kończą się egzorcyzmem, mają doniosłe znaczenie w duchowej…

czytaj więcej

Obrzęd „wybrania” katechumenów

Wielki Post jest dla katechumenów czasem, w którym bardzo intensywnie przygotowują się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia. Rozpoczynają go szczególnym obrzędem „wybrania” czyli „wpisania imienia”. Po wysłuchaniu opinii poręczycieli i katechetów, Kościół przez posługę biskupa przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania oraz…

czytaj więcej

Katechumeni proszą o wiarę

Tegoroczna Uroczystość Chrystusa Króla w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) miała wyjątkowy charakter. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 bp Jan Wątroba włączył do grona katechumenów czworo kandydatów, którzy w Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych rozpoczęli swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej –…

czytaj więcej

Dziękujemy Bogu i ludziom!

W Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych zakończyliśmy kolejny już cykl formacyjny – czas poznawania Boga i Jego Kościoła, czas w którym kandydaci a później katechumeni kroczyli drogą, która wymagała od nich sporo wysiłku i dyscypliny. To był czas z Bogiem i dla Boga, czas „oswajania” się…

czytaj więcej

Nowe życie

„Tą Mszą Świętą wracamy dziś do początków, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Do wieczernika. Dziś tego wieczoru przeżyjemy z bliska udział w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kościół udziela dziś przez szafarza tych sakramentów. Szczególnym dniem na sprawowanie sakramentów, była i jest…

czytaj więcej

Otwórz się!

Poranek Wielkiej Soboty dla katechumenów to czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów, na które czekali od wielu miesięcy. Słuchając katechez, uczestnicząc w Liturgiach, Skrutyniach, wsparci łaską Bożą i modlitwą tak wielu osób przygotowywali swoje serce, by w Wigilię Paschalną wraz z zebranym w katedrze rzeszowskiej…

czytaj więcej

Skarby Kościoła dla Katechumenów

Kościół od wieków dzieli się tym, co posiada najcenniejszego – daje WIARĘ i daje ŻYCIE w Jezusie Chrystusie. Towarzysząc katechumenom w ich drodze po te właśnie skarby uczestniczyliśmy ostatnio w dwóch ważnych obrzędach – Przekazaniu Symbolu wiary oraz Przekazaniu Modlitwy Pańskiej. Pod przewodnictwem ks. Wiesława…

czytaj więcej

Pierwsze Skrutynium

OKRES OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA, który zazwyczaj wypada w Wielkim Poście, dla katechumenów i towarzyszącej im wspólnoty jest bardzo bogaty w głoszone im Słowo Boże, obrzędy i znaki. To wszystko ma służyć przygotowaniu się do uroczystości paschalnych, zagłębieniu się w tajemnicy wybrania i obdarowania nas przez…

czytaj więcej

Obrzęd Wybrania

Wielki Post dla wszystkich katechumenów w Kościele jest czasem bardzo intensywnym duchowo, gdyż jest to już bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tak oczekiwanych przez nich sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wraz ze wspólnotą parafialną i przybyłymi gośćmi towarzyszyliśmy naszym Wybranym w kolejnym ważnym etapie na ich…

czytaj więcej

Wielki Post 2018 – kalendarz spotkań

Wielki Post w naszym Centrum jest czasem bogatym w ważne wydarzenia dla katechumenów oraz całego Kościoła rzeszowskiego. W najbliższych tygodniach przeżywać będziemy kolejne etapy przygotowań katechumenów do przyjęcia przez nich sakramentów wtajemniczenia w Wielką Sobotę. Najbliższe spotkania: – I skrutynium: 4 marca (niedziela) – godz.…

czytaj więcej

Przyjęcie do Katechumenatu

„CZUWAJCIE!” – te słowa usłyszał cały Kościół rozpoczynając kolejny Adwent w swoim życiu. Bardzo szczególnie zabrzmiały one w ustach bp. Jana Wątroby, gdy kierował je do trójki katechumenów, którzy dzisiaj – tj. 03.12.2017 r. zostali włączeni do tego szczególnego grona wybranych. Zebrani w kościele p.w.…

czytaj więcej

Zakończenie cyklu katechumenalnego A.D. 2017

W sobotę 3 czerwca w kaplicy DD „Tabor” odbyło się spotkanie liturgiczne Diecezjalnego Centrum Katechumenatu. Eucharystię celebrowali ks. Wiesław Rafacz – Dyrektor Centrum Katechumenatu oraz ks. Krzysztof Golas – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. „Dziś mamy wigilię Zesłania Ducha Świętego w wielu miejscach Kościele chrześcijanie będą dziś…

czytaj więcej

Nowi Neofici

„EFFETA – to znaczy otwórz się, abyś na cześć i chwałę Boga wyznawał wiarę, którą ci głoszono” – te słowa usłyszeli nasi katechumeni – Anna i Wojciech, w przeddzień swojego chrztu. Tak Bóg przygotował nam czas radosnego świętowania Wielkanocy, że w naszym Centrum ponownie będziemy…

czytaj więcej

Wigilia Paschalna A.D. 2017

Chrzty dorosłych odbywają się w całym kraju w noc Wigilii Paschalnej. Także w naszej katedrze w minioną sobotę odbyły się obrzędy udzielenia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego trzem katechumenom. Wszystkie panie przeszły kilkumiesięczną formację, przygotowującą do tego wielkiego wydarzenia. Sobotnia Eucharystia rozpoczęła się od liturgii światła, katedra…

czytaj więcej

Obrzęd Effatha i Oddania Credo

Poranek Wielkiej Soboty to w Kościele czas ciszy – ciało Pana Jezusa spoczywa w grobie by już za kilka godzin objawić się nam jako Zmartwychwstały. Dla katechumenów przygotowujących się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego jest jednak dniem, kiedy przed zebraną wspólnotą Kościoła wyznają wiarę poprzez…

czytaj więcej

Wielki Post w DCKD

Wielki Post jest dla naszego Diecezjalnego Centrum Katechumenatu Dorosłych czasem bardzo intensywnym. Wybrani – katechumeni, przygotowujący się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego są zaproszeni do pogłębienia swojej bliskości z Chrystusem i do odnawiania z Jego pomocą swojego życia. Z pomocą naszym Wybranym przychodzi Słowo oraz…

czytaj więcej

Wybranie

Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentów wtajemniczenia, sprawuje się obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia”. Kościół w czasie tej liturgii wysłuchuje opinii chrzestnych i katechetów i decyduje o dopuszczeniu katechumenów do przystąpienia do sakramentów paschalnych. W naszym Diecezjalnym Centrum Katechumenatu obrzęd…

czytaj więcej

Katecheza adwentowa

W środę, 7 grudnia 2016 roku nasza wspólnota zebrała się tradycyjnie w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR aby wspólnie wsłuchać się w Słowo Boże oraz katechezę adwentową. W liturgii słowa usłyszeliśmy słowa św. Pawła, który Galatom i nam zebranym ogłaszał Dobrą Nowinę – „(…) A zatem…

czytaj więcej

Liturgia przyjęcia do Katechumenatu

W dniu 27 października 2016 r. w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR Kościół rzeszowski przyjął do swojego grona sześcioro nowych katechumenów – dorosłych, którzy zdecydowali się pójść za głosem Pana Jezusa i poprzez formację katechumenalną przygotować się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W towarzystwie swoich poręczających,…

czytaj więcej

Świadectwo Mateusza

Do wiary najbliżej mi było przez fizykę. Jestem inżynierem, pasjonatem kosmologii i prawdę mówiąc wiele zjawisk przyrody pokazuje mi, że Ktoś musi tym wszystkim kierować. Wielki Wybuch, który miał miejsce około 14,6 mld lat temu jest jakimś rozwiązaniem mówiącym o powstaniu świata, ale Ktoś musiał dać…

czytaj więcej

Świadectwo Tomasza

W swojej młodości zawiodłem się na religii i nie chodzi mi tutaj o Kościół katolicki. Żeby nie zostać ateistą, rozdzieliłem religię od wiary, niebo od ziemi. W niebie jest to, co święte – Bóg, a na ziemi jest religia, są ludzie którzy ją tworzą. Przez…

czytaj więcej

Świadectwo Doroty

Można by powiedzieć, że cała ta moja przygoda z katechumenatem rozpoczęła się dawno temu decyzją moich rodziców o zaniechaniu mojego chrztu w dzieciństwie. Nie wiem czym ta decyzja była podyktowana, nie mnie ich oceniać, ale w olbrzymim stopniu wpłynęła na moje życie. Rodzice całkowicie przeciwni…

czytaj więcej

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki