Loader

Obrzęd Wybrania dla Katechumenów


Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych kolejny rok prowadzi do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osoby pragnące rozpocząć „nowe życie” z Chrystusem. W sobotę 22 lutego, w święto katedry św. Piotra Apostoła podczas wieczornej Eucharystii w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie odbył się uroczysty obrzęd Wybrania. Liturgii i obrzędowi przewodniczył Pasterz naszej diecezji Ksiądz Biskup Jan Wątroba.

W słowach skierowanych do wszystkich zgromadzonych w świątyni a szczególnie do dwóch katechumenów i ich chrzestnych nawiązał do osoby św. Piotra, jego drogi do Chrystusa od pełnej potknięć i strachu, pustych zapewnień, wyparcia, do wielkiej bezgranicznej wiary i ofiary z siebie samego. Biskup Jan przypomniał że Ewangeliczne pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” jest ciągle kierowane do każdego z nas i potrzeba nam wielkiej wiary aby móc odpowiedzieć jak Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Zwracając się katechumenów, podkreślił że rozpoczynający się w Środę Popielcową Wielki Post będzie czasem szczególnego i bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii w Wigilię Paschalną.

Po zakończonej homilii nastąpiło przedstawienie kandydatów. Ksiądz Biskup imiennie wezwał katechumenów i ich chrzestnych którzy zapewnili o odpowiednim przygotowaniu do grona wybranych. Następnie zwrócił się do kandydatów zadając pytanie o pragnienie przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obaj potwierdzili to słowem: „Pragniemy”, po czym nastąpiło wpisanie imion katechumenów do Księgi Wybranych. Biskup Jan zwrócił się do nich, aby współpracowali z łaską Bożą, a chrzestni i katechiści braterską pomocą i przykładem doprowadzili ich do sakramentów Bożego życia. Podczas modlitwy za wybranych chrzestni trzymali rękę na ramieniu katechumenów powierzając ich Bogu. Na zakończenie obrzędu wybrania Ksiądz Biskup zachęcił kandydatów do przeżywania z Chrystusem Wielkiego Postu, zaprosił na najbliższe Skrutynia, pobłogosławił i wzorem dawnych tradycji odesłał na tył świątyni. Wszystkim zgromadzonym na wieczornej Eucharystii powierzył katechumenów, aby wypraszali u Boga potrzebne łaski otaczając ich modlitwą.

Wspólna z Księdzem Biskupem agapa w salce parafialnej była miłą okazją do dzielenia się przeżyciami duchowymi oraz do lepszego poznania towarzyszącej katechumenom wspólnoty.

Marta Ślęzak
Zdjęcia: Magdalena Gawęda


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki