Loader

Obrzęd „wybrania” katechumenów


Wielki Post jest dla katechumenów czasem, w którym bardzo intensywnie przygotowują się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia. Rozpoczynają go szczególnym obrzędem „wybrania” czyli „wpisania imienia”.

Po wysłuchaniu opinii poręczycieli i katechetów, Kościół przez posługę biskupa przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania oraz decyduje o tym, czy mogą przystąpić do „wielkanocnych sakramentów”. Obrzęd wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc czas przygotowania do ukształtowania w sobie mentalności Jezusa Chrystusa. Aby ktoś mógł być zapisany jako „wybrany”, oczekuje się od niego dojrzalszej wiary i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów Kościoła oraz żywszej gotowości pójścia za Jezusem w codziennym życiu.

Parafia Jezusa Miłosiernego (Rzeszów – Biała), przy której znajduje się Diecezjalne Centrum Katechumenatu, w wieczór poprzedzający Środę Popielcową (tj. 05.03.2019 r.) gościła bp Jana Wątrobę, który przewodniczył Eucharystii i obrzędowi „wybrania”. Podczas homilii przypomniał on „bohatera” niedzielnej Ewangelii – bogatego młodzieńca, który w wielkim zatroskaniu pytał Jezusa co ma zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Biskup Jan spoglądając na naszych katechumenów, którzy przyszli do wspólnoty Kościoła właśnie po życie wieczne, postawił pytanie każdemu z nas: czy chcemy skorzystać z danego nam przez Chrystusa daru zbawienia? Biskup Jan mocno podkreślił wartość bycia wolnym dla Jezusa – tak jak zrobili to Apostołowie. Za to otrzymujemy zapłatę – teraz i po śmierci, a najważniejszą motywacją dla takiej postawy, dla tego co robimy i dlaczego przychodzimy do Kościoła po sakramenty jest życie wieczne, jest nasze zbawienie. Najdoskonalszym motywem, jak wielokrotnie podkreślał bp Jan, jest miłość Boga i drugiego człowieka. Pośród prześladowań – otrzymamy stokroć więcej – w perspektywie krzyża Jezusa Chrystusa, bo nie ma chrześcijaństwa bez krzyża.

Po homilii ks. Tomasz Bać, proboszcz parafii oraz odpowiedzialny za wtajemniczenie katechumenów, przedstawił wybranych. Następnie ks. biskup zwrócił się do chrzestnych i poręczycieli, prosząc, by dali świadectwo o kandydatach: Czy wiernie słuchali Słowa Bożego, które głosi Kościół? Czy zaczęli służyć Bogu, zachowując przyjęte Słowo? Czy włączyli się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach? Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi, bp Jan zwrócił się do katechumenów, aby wobec Kościoła wyjawili swoje pragnienia przystąpienia do sakramentów Jezusa Chrystusa: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, co też uczynili. Po wpisaniu swojego imienia do Księgi Wybranych katechumeni zostali odesłani.

Wielki Post obfituje w duchowe wydarzenia zarówno dla nas jak i dla katechumenów. Będą oni uczestniczyć w skrutyniach i obrzędach przekazania, by dopełnić swoje duchowe przygotowanie do wielkanocnych wydarzeń. Polecamy tych wybranych oraz wszystkie osoby im towarzyszące szczególnej modlitwie wiernych.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki