Loader

Otwórz się!


Poranek Wielkiej Soboty dla katechumenów to czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów, na które czekali od wielu miesięcy. Słuchając katechez, uczestnicząc w Liturgiach, Skrutyniach, wsparci łaską Bożą i modlitwą tak wielu osób przygotowywali swoje serce, by w Wigilię Paschalną wraz z zebranym w katedrze rzeszowskiej Kościołem na czele z biskupem Ordynariuszem wyznać wiarę i otrzymać „nowe życie”.

Towarzysząc katechumenom podczas obrzędów ODDANIA SYMBOLU WIARY I „EFFETA” wszyscy otrzymaliśmy z ust ks. Wiesława Rafacza mocną zachętę, by zawsze mieć otwarte uszy i oczy na Boże dzieła i Słowo, które ma moc uzdrawiającą, a tego uzdrowienia potrzebuje każdy z nas na każdym etapie życia. Celebrans czyniąc znak krzyża na uszach i ustach Wybranych oraz wypowiadając formułę dał im do zrozumienia, że wyznawanie wiary, którą otrzymali od Kościoła będzie teraz ich szczególną misją – na chwałę Boga!

Módlmy się, by nasi katechumeni w pokorze i radości przyjęli dar Wielkanocnych Sakramentów.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki