Loader

Katechumeni obdarowani


Droga przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla naszych wybranych dobiega końca. Kościół – szczególnie teraz, usilne modli się o ustanie pandemii, ale również za tych, którzy wybrali Jezusa jako swoją Teraźniejszość, Przyszłość i Wieczność – za katechumenów. Oni idą po Nowe Życie – „ciemną doliną”, pośród rozterek, codziennych trudów i wielu pytań – do celu – po wiarę. Odbywające się w Wielkim Poście skrutynia zakończone egzorcyzmami i obrzędy przekazania, podczas których dopełnia się duchowe przygotowanie oraz umocnienie, pomagają wybranym zobaczyć swoją duchową kondycję, by jeszcze bardziej przylgnąć do Chrystusa i Go pokochać. Pod przewodnictwem ks. Wiesława Rafacza w Parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów-Biała), 23 marca 2020 roku odbyły się obrzędy, podczas których katechumeni otrzymali dwa „Skarby” Kościoła – Credo i Modlitwę Pańską. W wygłoszonej homilii celebrans wyjaśnił na czym polega wartość tych duchowych darów oraz jaką rolę pełnią one w życiu każdego chrześcijanina. Zwracając się do katechumenów ze słowami otuchy i zachęty podkreślił, że Bóg wybrał dla nich bardzo wyjątkowy czas przygotowania. Zapewnił ich, że mimo tego, co dzieje się dookoła, co wywołuje lęk, Bóg – pełen miłości Ojciec, przeprowadzi nas przez to wszystko bezpiecznie. Ksiądz Rafacz zachęcił zebranych do wejścia w głąb serca, bo tam odbywa się prawdziwe spotkanie z Bogiem i rośnie żywa wiara, szczególnie w czasach próby.

Modlitwa nad wybranymi podczas obrzędu Przekazania Modlitwy Pańskiej:

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u tych wybranych, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci”.

Polecamy modlitwie naszych katechumenów.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki