Loader

Liturgia przyjęcia do Katechumenatu


W dniu 27 października 2016 r. w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR Kościół rzeszowski przyjął do swojego grona sześcioro nowych katechumenów – dorosłych, którzy zdecydowali się pójść za głosem Pana Jezusa i poprzez formację katechumenalną przygotować się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W towarzystwie swoich poręczających, rodzin, przyjaciół i wszystkich zebranych gości, Zdzisława, Agnieszka, Wojciech, Vanessa, Kamila oraz Rafał podczas uroczystej liturgii pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby prosili o wiarę, która daje życie wieczne. Przyjęcie do Katechumenatu dokonało się poprzez naznaczenie znakiem krzyża czoła, oczu, uszu, ust, serca i barków kandydatów oraz wręczenie poświęconego krzyża, który od tej pory towarzyszyć będzie katechumenom w ich domach. W uroczystej procesji zostali oni wprowadzeni do wnętrza kaplicy, gdzie razem ze zgromadzonymi wiernymi uczestniczyli w liturgii Słowa Bożego. W homilii skierowanej do wspólnoty biskup Jan zwrócił uwagę na konieczność poznania Jezusa Chrystusa, gdyż bez poznania jest ograniczona zdolność do Jego pokochania i podążania za Nim. Na znak obietnicy zawartej na kartach Biblii, nowo wybrani katechumeni przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, aby zachęceni obietnicą życia wiecznego podążali drogą wiary chrześcijańskiej. Po zakończonej liturgii wszyscy zebrani zgromadzili się w jednej z sal, aby wspólnie świętować to wydarzenie podczas agape.

Zachęcamy do duchowego wsparcia naszych katechumenów, którzy w najbliższych miesiącach przez katechezy, liturgie czy osobiste spotkania ze Słowem Bożym będą przebywać drogę do otrzymania darów, jakimi są sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki