Loader

Katecheza adwentowa


W środę, 7 grudnia 2016 roku nasza wspólnota zebrała się tradycyjnie w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR aby wspólnie wsłuchać się w Słowo Boże oraz katechezę adwentową. W liturgii słowa usłyszeliśmy słowa św. Pawła, który Galatom i nam zebranym ogłaszał Dobrą Nowinę – „(…) A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”. Św. Mateusz zaś w Ewangelii przedstawił nam postać Jana Chrzciciela, który w słowach Jezusa opisany został jako „największy wśród zrodzonych z niewiast”.

Liturgii przewodniczył ks. dr Tomasz Bać, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, który to wygłosił do katechumenów i towarzyszącej im wspólnoty naukę o historii zbawienia życia człowieka opartej o wydarzenia, jakie wspominamy w ciągu całego roku liturgicznego w naszym Kościele. Zaznaczył, że jako członkowie Kościoła jesteśmy zaproszeni do ciągłego odnajdywania się w wydarzeniach opisanych w księdze Pisma Świętego. Podkreślił też wagę poszczególnych okresów liturgicznych, ale przypomniał o tym, że w czasie każdej Eucharystii jesteśmy świadkami Zmartwychwstania Chrystusa ze śmierci do życia.

Po katechezie wspólnie prosiliśmy Pana w różnych intencjach podczas modlitwy wiernych, polecając mu szczególnie katechumenów, podążających drogą ku sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Kontynuacją liturgii adwentowej był uroczysty poczęstunek dla wszystkich jej uczestników, podczas którego mogliśmy ucieszyć się wzajemnie swoją obecnością i lepiej się poznać.

W dalszym ciągu zachęcamy do wsparcia naszych katechumenów poprzez modlitwę oraz obecność na naszych wspólnych liturgiach.

Marana’tha!


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki