Loader

Obrzęd Wybrania


U progu Wielkiego Postu katechumeni uczestniczą w obrzędzie, który jest szczególnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia” wprowadza ich w kolejny – już bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia paschalnych sakramentów – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W naszej diecezji ten uroczysty obrzęd odbył się 13 lutego 2021 r. w parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) pod przewodnictwem ks. bp Jana Wątroby. W homilii ks. Biskup komentując ewangeliczną scenę uzdrowienia trędowatego zwrócił uwagę na jej wyjątkową zbieżność z naszą pandemiczną rzeczywistością. Mówił, że Kościół zawsze nas prowadzi pod krzyż, bo na krzyżu wisi Ten, który „od nas się zaraził” – samotny, opuszczony, dusi się, umiera, ale nas zbawia. Jego krew, Jego śmierć jest ratunkiem – podkreślił ks. Biskup i zachęcił do ufnego i pełnego wiary wołania do Jezusa o uzdrowienie – „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, pamiętając jednak o elementarnym poszanowaniu wolności Boga, na Którym niczego nie możemy wymuszać, ale ufać, że On w odpowiednim czasie przyjdzie nam z pomocą. Kontynuując rozważanie ks. Biskup stwierdził, że Pan Jezus wie czego chce – On chce nas uzdrawiać, a czy my wiemy czego od Niego chcemy? Następnie kierując uwagę ku zgromadzonym katechumenom powiedział, że uczestniczymy w wydarzeniu podczas którego Kościół zapyta tych kandydatów czego oni oczekują, bo Jezus chce dzisiaj ich dotknąć, uszczęśliwić, oficjalnie włączyć do wspólnoty Kościoła i umocnić.

Po zakończonej homilii nastąpiło przedstawienie kandydatów. Troje katechumenów wpisując swoje imię do księgi wybranych potwierdzili swoją decyzję i wolę Kościoła, by w najbliższą Wigilię Paschalną przyjąć sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia. Czwarty katechumen zatrzymany za granicą przez utrudnienia pandemiczne łączył się ze wspólnotą drogą internetową.

Wielki Post obfituje w duchowe wydarzenia zarówno dla nas jak i dla katechumenów. Będą oni uczestniczyć w skrutyniach i innych obrzędach, dlatego polecamy tych czworo wybranych, osoby im towarzyszące oraz wszystkich katechumenów Kościoła szczególnej modlitwie.

Bogu niech będą dzięki!

Ewa Bielecka OV

fot: ks. Rafał Brettschneider


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki