Loader

Przyjęcie do Katechumenatu


„CZUWAJCIE!” – te słowa usłyszał cały Kościół rozpoczynając kolejny Adwent w swoim życiu. Bardzo szczególnie zabrzmiały one w ustach bp. Jana Wątroby, gdy kierował je do trójki katechumenów, którzy dzisiaj – tj. 03.12.2017 r. zostali włączeni do tego szczególnego grona wybranych. Zebrani w kościele p.w. Bożego Miłosierdzia w Rzeszowie-Białej wraz ze wspólnotą parafialną i jej pasterzami oraz zaproszonymi gośćmi, byliśmy świadkami jak Bóg przyprowadza do siebie i z troską oddaje pod opiekę Kościoła tych, którzy szczerym sercem szukają wiary i miłości Ojca.

Naznaczeni przez bp. Jana znakiem krzyża na czole, uszach, oczach, ustach, sercu i barkach katechumeni wyruszają w drogę po ŻYCIE – już nie sami, lecz umocnieni łaską Bożą i wsparci modlitwą całego Kościoła, o którą też usilnie prosił ks. Tomasz Bać – proboszcz miejscowej wspólnoty.

„On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – niech te słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, które słyszeliśmy dzisiaj podczas Liturgii, prowadzą i umacniają naszych katechumenów w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, o które już niedługo będą prosić, ale przede wszystkim niech będą światłem na całe życie ku Niebu dla nich i dla nas.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki