Loader

Przyjęcie do katechumenatu osób dorosłych


W sobotę 9 listopada 2019 roku, w święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie podczas wieczornej Eucharystii przeżywała obrzęd przyjęcia do katechumenatu dwóch dorosłych osób. Liturgia, której przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Wątroba rozpoczęła się przy drzwiach kościoła obrzędem zaliczenia osób, które pragną zostać chrześcijanami do grona katechumenów. Kandydaci najpierw przedstawili się wspólnocie wiernych oraz wyrazili swą gotowość podążania za Chrystusem i wejścia na drogę katechumenatu, po czym Ksiądz Biskup modlił się nad nimi słowami egzorcyzmu i nakreślił znaki krzyża na ich czole, uszach, oczach, ustach, piersiach i barkach. Katechumeni przyjęli też krzyże, widoczny znak przynależności do Chrystusa, po czym wprowadzeni do kościoła, aby z całą wspólnotą uczestniczyć w Liturgii słowa.

W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, przywołując jej historię i znaczenie dla chrześcijan. Zwracając się do zgromadzonych wiernych oraz do katechumenów, zachęcał do budowania żywego Kościoła, którego fundamentem jest słowo Boże i Eucharystia. Po zakończonej homilii katechumeni otrzymali księgę Ewangelii, aby lepiej poznawali Chrystusa i wiernie go naśladowali w swoim życiu. Liturgia słowa zakończyła się specjalnie przygotowaną modlitwą powszechną, w której wszyscy zebrani modlili się za katechumenów, prosząc dla nich o serce otwarte na naukę Chrystusa, o nieustanną pomoc Bożą oraz o opiekę na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Ostatnią częścią obrzędu było odesłanie katechumenów. Ksiądz Biskup zwracając się do nich wyraził swą radość i zachęcił, aby podążali drogą Ewangelii, po czym symbolicznie odesłał ich z kościoła, gdyż po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii dopiero wtedy, gdy przyjmą sakrament chrztu. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Biskup poprosił wiernych o modlitwę za katechumenów, aby z każdym dniem odkrywali piękno nauki Chrystusa i z odwagą kroczyli ku przyjęciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Zakończeniem uroczystości była wspólna agapa w salce parafialnej, podczas której katechumeni i towarzysząca im wspólnota dzielili się życiem i duchowymi przeżyciami.

Marta Ślęzak

 

Obrzęd przyjęcia do katechumentatu

Obrzęd przyjęcia dorosłych do katechumenatu – przygotowanie dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

Opublikowany przez Diecezja Rzeszowska Środa, 13 listopada 2019


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki