Loader

Pierwsze Skrutynium


OKRES OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA, który zazwyczaj wypada w Wielkim Poście, dla katechumenów i towarzyszącej im wspólnoty jest bardzo bogaty w głoszone im Słowo Boże, obrzędy i znaki. To wszystko ma służyć przygotowaniu się do uroczystości paschalnych, zagłębieniu się w tajemnicy wybrania i obdarowania nas przez Boga łaską życia wiecznego, a katechumenom – dobremu przygotowaniu się do przyjęcia wielkanocnych sakramentów.

W III niedzielę Wielkiego Postu (tj. 04.03.2018 r.) uczestniczyliśmy w I Skrutynium. Przed naszymi katechumenami jeszcze kolejne dwa. Z komentarza do tych obrzędów dowiadujemy się, że mają one na celu oczyszczenie umysłów i serc wybranych, umocnienie ich w walce przeciw pokusom, przemianę intencji i pobudzenie woli, aby jeszcze bardziej przylgnęli do Jezusa i mocniej Go pokochali. Skrutynia kończą się egzorcyzmami podczas których katechumeni wierząc w moc Chrystusa uwalniani są od skutków grzechów i i wpływów złego ducha oraz otrzymują umocnienie na dalszą drogę otwierania serca na dary Zbawiciela – „…Przez Twojego ożywiającego Ducha udziel im wiary, nadziei i miłości, aby żyjąc zawsze z Tobą, uczestniczyli w chwale Twojego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki