Loader

Skarby Kościoła dla Katechumenów


Kościół od wieków dzieli się tym, co posiada najcenniejszego – daje WIARĘ i daje ŻYCIE w Jezusie Chrystusie. Towarzysząc katechumenom w ich drodze po te właśnie skarby uczestniczyliśmy ostatnio w dwóch ważnych obrzędach – Przekazaniu Symbolu wiary oraz Przekazaniu Modlitwy Pańskiej. Pod przewodnictwem ks. Wiesława Rafacza – odpowiedzialnego za formację katechumenów w diecezji rzeszowskiej, Wybrani – katechumeni oraz ich bliscy, wspólnota parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie i jej pasterze, wspólnie celebrowaliśmy tajemnice naszej wiary. Czas Wielkiego Postu, który już dobiega końca i stojące tuż przed nami Triduum Paschalne zmusza do bardzo głębokich i szczerych refleksji nad prawdziwością i poziomem naszej relacji z Żywym Bogiem. Do tego właśnie zachęcał nas ks. Rafacz podczas homilii. Katechumeni mając za sobą trzy Skrutynia, które mocno „badały” ich serca w pyzmacie słów słuchanej podczas liturgii Ewangelii, otrzymali światło, by wnikliwiej spojrzeć na swoje życie – już oczyma „Nowego Człowieka” – dziecka Bożego. Wszyscy usłyszeliśmy, że ciągle jesteśmy na początku drogi, a krzyż to nasz codzienny i wierny towarzysz – możliwy do udźwignięcia tylko razem z Chrystusem. Katechumeni przyjmując Credo zawierające tak wielkie tajemnice naszej wiary chronione przez wieki, wsparci modlitwą tylu osób a także w pewności, że Bóg pozwalając zwracać się do siebie – „Ojcze” przyjmuje ich do grona swoich umiłowanych dzieci.


Módlmy się za naszych katechumenów oraz katechumenów całego Kościoła świętego, by Bóg otwierał ich serca na swoją łaskę i miłosierdzie. Niech te ostatnie już dni przed przyjęciem sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii będą dla nich czasem wzrostu wiary i głębokiego pragnienia złączenia się w miłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki