Loader

Inicjacja chrześcijańska

Sakrament jest najpewniejszym sposobem działania Pana Boga i przyjęcia Jego łaski. Chrzest to brama otwierająca dostęp do wszystkich innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu, odrodzeni jako dzieci Boże i stajemy się uczestnikami życia Jezusa Chrystusa. Przez przyjęcie chrztu świętego zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła i zaczynamy uczestniczyć w jego posłannictwie. Katechumeni to osoby dorosłe, przygotowujące się do chrztu. Okres przygotowania do przyjęcia chrztu nazywa się katechumenatem. Powinien on trwać około jeden rok. Katechumenat jest podzielony na etapy, a każdy z nich kończy się specjalnym obrzędem. Kulminacyjnym momentem katechumenalnej drogi są Święta Wielkanocne, podczas których przygotowany kandydat przyjmuje sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię – odbywa się to w Noc Wigilii Paschalnej w katedrze z rąk biskupa.

Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary, Pismo Święte, uczą się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznają wspólnotę Kościoła. Aby przejść tę drogę, potrzeba przewodnika i osób, które w niej towarzyszą. Dlatego katechumenat jest przeżywany z duszpasterzem, katechistami i we wspólnocie już ochrzczonych, tzw. poręczających, gwarantów, którzy mają pomóc katechumenom przyjąć żywą wiarę i żyć nią w codzienności. Kandydatom do chrztu mogą towarzyszyć w przygotowaniach również ich cywilni współmałżonkowie, narzeczeni i wybrani już rodzice chrzestni. Przez przekaz wiary, modlitwę i pokutę mają oni pomóc katechumenom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim. Głównym znakiem sakramentu chrztu jest zanurzenie w wodzie chrzcielnej (obecnie najczęściej polanie wodą). Zanurzenie w wodzie jest znakiem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim, jako nowy człowiek.

Aktualności

Katechumeni proszą o wiarę

Tegoroczna Uroczystość Chrystusa Króla w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) miała wyjątkowy charakter. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 bp Jan Wątroba włączył do grona katechumenów czworo kandydatów, którzy w Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych rozpoczęli swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej –…

czytaj więcej

Dziękujemy Bogu i ludziom!

W Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych zakończyliśmy kolejny już cykl formacyjny – czas poznawania Boga i Jego Kościoła, czas w którym kandydaci a później katechumeni kroczyli drogą, która wymagała od nich sporo wysiłku i dyscypliny. To był czas z Bogiem i dla Boga, czas „oswajania” się…

czytaj więcej

Nowe życie

„Tą Mszą Świętą wracamy dziś do początków, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Do wieczernika. Dziś tego wieczoru przeżyjemy z bliska udział w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kościół udziela dziś przez szafarza tych sakramentów. Szczególnym dniem na sprawowanie sakramentów, była i jest…

czytaj więcej

Otwórz się!

Poranek Wielkiej Soboty dla katechumenów to czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów, na które czekali od wielu miesięcy. Słuchając katechez, uczestnicząc w Liturgiach, Skrutyniach, wsparci łaską Bożą i modlitwą tak wielu osób przygotowywali swoje serce, by w Wigilię Paschalną wraz z zebranym w katedrze rzeszowskiej…

czytaj więcej

Skarby Kościoła dla Katechumenów

Kościół od wieków dzieli się tym, co posiada najcenniejszego – daje WIARĘ i daje ŻYCIE w Jezusie Chrystusie. Towarzysząc katechumenom w ich drodze po te właśnie skarby uczestniczyliśmy ostatnio w dwóch ważnych obrzędach – Przekazaniu Symbolu wiary oraz Przekazaniu Modlitwy Pańskiej. Pod przewodnictwem ks. Wiesława…

czytaj więcej

Galeria

Czytelnia

Wprowadzenie

Każdy z nas ma w sobie pragnienie Boga, bycia z Nim, ale mimo różnych podejmowanych wysiłków (modlitwy, ascezy) nie jest w stanie samemu się do Niego zbliżyć, pokonać tej przepaści, która oddziela stworzenie od Stwórcy. Bóg sam stał się człowiekiem i doświadczył wszystkiego co ludzkie, aż do śmierci. Zwyciężył śmierć zmartwychwstając i pozostał w założonym przez siebie Kościele. Ukryty w sakramentach nieustannie pociąga do siebie swoją miłością...

Słownik

Prekatechumenat W starszej literaturze spotyka się termin prekatechumenat na określenie fazy pierwszego głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie...

Katechumenat Pod tym pojęciem jest rozumiana ustrukturyzowana poprzez katechezy oraz obrzędy droga stawania się chrześcijaninem, rozpoczynająca się obrzędem przyjęcia do katechumenatu, zakończona uroczystym przyjęciem sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia). Instytucja...

Historia

Kościół pierwotny

Kościół pierwotny dopuszczał do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego tylko ludzi, u których mógł stwierdzić wiarę wynikającą z nawrócenia. Stawiał im także pewne wymagania związane ze sposobem życia. W Dziejach Apostolskich zostały opisane dwa momenty dochodzenia do wiary. Najpierw apostołowie głoszą misterium Chrystusa Zmartwychwstałego (Dz 2,14-16). Prowadzi to do nawrócenia i do pytania "Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów"...

Wokół tematu

Chrzest osób dorosłych w Kościele katolickim – najczęściej stawiane pytania

S. Anna Sudujko ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, koordynator Ośrodka Katechumenalnego w Szczecinie (przez wiele lat pracowała w Ośrodku Katechumenalnym w Krakowie), odpowiada na postawione pytania.

Czy każdy może się ochrzcić? Nawet osoba, która wcześniej wyznawała inną religię lub była członkiem innego Kościoła?

Po pierwsze, nikt nie może ochrzcić siebie samego. Chrzest się przyjmuje jako dar od Kościoła. Jest to pierwszy sakrament, brama wejścia w tajemnice i dary Boże...

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki