Loader

Inicjacja chrześcijańska

Sakrament jest najpewniejszym sposobem działania Pana Boga i przyjęcia Jego łaski. Chrzest to brama otwierająca dostęp do wszystkich innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu, odrodzeni jako dzieci Boże i stajemy się uczestnikami życia Jezusa Chrystusa. Przez przyjęcie chrztu świętego zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła i zaczynamy uczestniczyć w jego posłannictwie. Katechumeni to osoby dorosłe, przygotowujące się do chrztu. Okres przygotowania do przyjęcia chrztu nazywa się katechumenatem. Powinien on trwać około jeden rok. Katechumenat jest podzielony na etapy, a każdy z nich kończy się specjalnym obrzędem. Kulminacyjnym momentem katechumenalnej drogi są Święta Wielkanocne, podczas których przygotowany kandydat przyjmuje sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię – odbywa się to w Noc Wigilii Paschalnej w katedrze z rąk biskupa.

Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary, Pismo Święte, uczą się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznają wspólnotę Kościoła. Aby przejść tę drogę, potrzeba przewodnika i osób, które w niej towarzyszą. Dlatego katechumenat jest przeżywany z duszpasterzem, katechistami i we wspólnocie już ochrzczonych, tzw. poręczających, gwarantów, którzy mają pomóc katechumenom przyjąć żywą wiarę i żyć nią w codzienności. Kandydatom do chrztu mogą towarzyszyć w przygotowaniach również ich cywilni współmałżonkowie, narzeczeni i wybrani już rodzice chrzestni. Przez przekaz wiary, modlitwę i pokutę mają oni pomóc katechumenom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim. Głównym znakiem sakramentu chrztu jest zanurzenie w wodzie chrzcielnej (obecnie najczęściej polanie wodą). Zanurzenie w wodzie jest znakiem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim, jako nowy człowiek.

Aktualności

Sakrament chrztu – dar do odkrycia

Chrzest jest sakramentem, który wprowadza w wielką przygodę wiary. Dziecko przyjmuje ten sakrament ze względu na wiarę rodziców. To oni, prosząc o chrzest, pragną dać dziecku to, co dla nich ważne i cenne. Choć intuicyjnie to czują, często jednak doświadczają trudności i braku pomocy, aby…

czytaj więcej

Nowe życie w Chrystusie

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.” Orędzie wielkanocne Tę wielkanocną radość potęguje fakt gdy Kościół udziela katechumenom paschalnych sakramentów. Rzeszowska katedra świętowała to wydarzenie, a wszyscy zebrani na Wigilii…

czytaj więcej

Obrzęd Wybrania

U progu Wielkiego Postu katechumeni uczestniczą w obrzędzie, który jest szczególnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia” wprowadza ich w kolejny – już bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia paschalnych sakramentów – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W naszej diecezji ten uroczysty obrzęd odbył…

czytaj więcej

KATECHUMENAT – Przyszli prosić o wiarę i życie wieczne

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020), w parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby odbył się uroczysty obrzęd zaliczenia do grona katechumenów osób, które zapragnęły przyjąć Jezusa za swojego Pana, Króla i Zbawiciela w Kościele katolickim. Czworo kandydatów po przejściu kilkumiesięcznego…

czytaj więcej

Zaproszenie na nowy cykl katechumenalny

Nie rodzimy się chrześcijanami, lecz się nimi stajemy /Tertulian/ Jako Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych informujemy, że we wrześniu br. rozpoczniemy kolejny cykl przygotowania dorosłych osób nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Formacja trwać będzie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego w maju 2021 r., a centralnym jej wydarzeniem…

czytaj więcej

Galeria

Czytelnia

Wprowadzenie

Każdy z nas ma w sobie pragnienie Boga, bycia z Nim, ale mimo różnych podejmowanych wysiłków (modlitwy, ascezy) nie jest w stanie samemu się do Niego zbliżyć, pokonać tej przepaści, która oddziela stworzenie od Stwórcy. Bóg sam stał się człowiekiem i doświadczył wszystkiego co ludzkie, aż do śmierci. Zwyciężył śmierć zmartwychwstając i pozostał w założonym przez siebie Kościele. Ukryty w sakramentach nieustannie pociąga do siebie swoją miłością...

Słownik

Prekatechumenat W starszej literaturze spotyka się termin prekatechumenat na określenie fazy pierwszego głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie...

Katechumenat Pod tym pojęciem jest rozumiana ustrukturyzowana poprzez katechezy oraz obrzędy droga stawania się chrześcijaninem, rozpoczynająca się obrzędem przyjęcia do katechumenatu, zakończona uroczystym przyjęciem sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia). Instytucja...

Historia

Kościół pierwotny

Kościół pierwotny dopuszczał do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego tylko ludzi, u których mógł stwierdzić wiarę wynikającą z nawrócenia. Stawiał im także pewne wymagania związane ze sposobem życia. W Dziejach Apostolskich zostały opisane dwa momenty dochodzenia do wiary. Najpierw apostołowie głoszą misterium Chrystusa Zmartwychwstałego (Dz 2,14-16). Prowadzi to do nawrócenia i do pytania "Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów"...

Wokół tematu

Chrzest osób dorosłych w Kościele katolickim – najczęściej stawiane pytania

S. Anna Sudujko ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, koordynator Ośrodka Katechumenalnego w Szczecinie (przez wiele lat pracowała w Ośrodku Katechumenalnym w Krakowie), odpowiada na postawione pytania.

Czy każdy może się ochrzcić? Nawet osoba, która wcześniej wyznawała inną religię lub była członkiem innego Kościoła?

Po pierwsze, nikt nie może ochrzcić siebie samego. Chrzest się przyjmuje jako dar od Kościoła. Jest to pierwszy sakrament, brama wejścia w tajemnice i dary Boże...

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki