Loader

Nowe życie w Chrystusie


„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.”

Orędzie wielkanocne

Tę wielkanocną radość potęguje fakt gdy Kościół udziela katechumenom paschalnych sakramentów. Rzeszowska katedra świętowała to wydarzenie, a wszyscy zebrani na Wigilii Paschalnej (03.04.2021 r.) towarzyszyli modlitwą czterem dorosłym katechumenom – Patrycji Dominice, Bartłomiejowi, Dawidowi Mateuszowi i Olehowi. Ksiądz biskup Jan Wątroba, który przewodniczył tej liturgii w homilii mówił o trwającej wciąż walce między światłością i ciemnością, między prawdą a kłamstwem. Zauważył, że są tacy, którzy uciekają od światła, i to możliwie, jak najdalej, a nawet próbują je zgasić i zniszczyć. Zwracając się do katechumenów bp Jan mówił o potrzebie zaufania Bogu. „Nasi katechumeni podjęli odważną decyzję. Przez chrzest chcą być zanurzeni w śmierci Chrystusa, by razem z Nim zmartwychwstać do życia. Otoczmy ich naszą modlitwą, aby nie zabrakło im nigdy odwagi i ufności” – zachęcał biskup.

Po wielu miesiącach intensywnych przygotowań, słuchania Słowa Bożego i katechez, mimo trudności jakie przysparzały pandemiczne obostrzenia nasi NEOFICI przyjęli ten wielki dar – NOWE ŻYCIE Z CHRYSTUSEM – sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii. To szczególny czas łaski dla nich samych, ich rodzin i bliskich.

Dla naszych neofitów to nie koniec drogi. Umocnieni łaską Boga, wyposażeni w dary Ducha Świętego oraz wsparci modlitwą Kościoła podążą za Chrystusem w swoim zwykłym życiu.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym.
Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
Amen.

Uroczyste błogosławieństwo Wielkanocne


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki