Loader

I skrutynium i przekazanie Symbolu wiary


Trzecia niedziela Wielkiego Postu dla katechumenów była kolejnym etapem przygotowania do przyjęcia wielkanocnych sakramentów. W parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała), która jest miejscem wzrostu oraz duchowej troski o naszych wybranych, odbyło się pierwsze skrutynium. Skrutynia, które kończą się egzorcyzmem, mają doniosłe znaczenie w duchowej formacji dorosłych kandydatów do chrztu. „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” przewidują trzy skrutynia, które odbywają się w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu.

Ks. Wiesław Rafacz – odpowiedzialny w diecezji rzeszowskiej za formację katechumenów, podczas homilii przywołał słowa Tertuliana porównującego chrześcijan do rybek. Tak jak dla nich nie ma życia bez wody, tak dla chrześcijan wody chrztu są tym życiodajnym źródłem, do którego powinni nieustannie powracać. Chrześcijaństwo jest drogą, świadomie i dojrzale przemierzaną. Bóg zaprasza katechumenów i wszystkich ochrzczonych, by razem z Nim chcieli badać własne serca, spojrzeć co w nich jest i za przykładem ewangelicznej Samarytanki pozwolić Mu je wyrwać spod władzy naszych bożków – podkreślił ks. Rafacz.

Po homilii wierni modlili się za katechumenów, aby zachowywali słowo Boże w swoim sercu i z każdym dniem pełniej je rozumieli, a także by w pokorze wyznali, że są grzesznikami i odrzucili to, co niewłaściwe i złe w oczach Chrystusa. Obrzęd egzorcyzmu, dokonany nad katechumenami uwolnił ich od wpływu złego ducha, umocnił ich na drodze duchowej walki oraz otworzył serca na przyjęcie darów Zbawiciela. Pierwsze skrutynium zakończyło się odesłaniem wybranych.

Kolejnym obrzędem na drodze formacji katechumenalnej było przekazanie Symbolu wiary, który jest wyjątkowym skarbem Kościoła. Podczas wieczornej Liturgii (26.03.2019) zebrani katechumeni oraz wspólnota im towarzysząca otrzymali z ust ks. Rafacza wielką zachętę, by z wiarą i posłusznym zaangażowaniem słuchać słów Pana – “Słuchaj Izraelu! Pan nasz jest Bogiem Jedynym!”, by pytać siebie – kim jest dla mnie Jezus Chrystus, za kogo Go uważam? Pan oczekuje odpowiedzi z serca, bo wiara jest łaską, którą możemy pielęgnować, rozwijać, albo stracić – zauważył kaznodzieja. Po Liturgii Słowa celebrans zwrócił się do katechumenów, by w symboliczny sposób przyjęli dar od Kościoła: „Drodzy bracia i siostry, posłuchajcie słów wyznania wiary, przez którą dostąpicie usprawiedliwienia. Są one krótkie, ale zawierają wielkie tajemnice. Przyjmijcie je i zachowajcie szczerym sercem”.

Drugie skrutynium odbędzie się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu (31.03.2019). Polecamy modlitwie naszych katechumenów: Klaudię, Dorotę, Mariusza i Salema, ich rodziny oraz wszystkich tych, którzy towarzyszą im na drodze wiary.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki