Loader

Wielki Post w DCKD


Wielki Post jest dla naszego Diecezjalnego Centrum Katechumenatu Dorosłych czasem bardzo intensywnym. Wybrani – katechumeni, przygotowujący się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego są zaproszeni do pogłębienia swojej bliskości z Chrystusem i do odnawiania z Jego pomocą swojego życia. Z pomocą naszym Wybranym przychodzi Słowo oraz uroczyste liturgie – tzw. skrutynia (łac. scrutare – badać, wnikliwie poznawać, mieć wgląd na to, co niewidoczne). W III i IV Niedzielę Wielkiego Postu nasza wspólnota gromadziła się w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR, aby wspólnie przeżywać te ważne wydarzenia na drodze przygotowania do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Podczas uroczystej Eucharystii w III Niedzielę Wielkiego Postu, Kościół wraz z Wybranymi wysłuchał Słowa Bożego o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni. Ten fragment Ewangelii podkreślił pokutny charakter obrzędu pierwszego skrutynium – Wybrani w tym czasie poszukują i pragną poszukiwać prawdy o Bogu i o sobie samych. Zachęceni modlitwą Kościoła i obietnicą Chrystusa dającego „wodę żywą”, stanęli w kruchości serca, aby w swoich sercach przyjąć tę prawdę o własnej grzeszności.

W środę – 22 marca – podczas liturgii nastąpiło tzw. przekazanie Symbolu Wiary Wybranym. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i katechezy ks. Wiesława na temat cennego daru, jakim jest wiara, zgromadzeni w kaplicy ochrzczeni wobec Wybranych złożyli Wyznanie Wiary – Credo, które przez ten ostatni okres przygotowań do Świąt Paschalnych będzie towarzyszyć Wybranym w ich codziennym trudzie w miejscach, do których są posłani każdego dnia.


W kolejną, IV Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetare (z łac. „weselcie się”) – Wybrani wraz chrzestnymi, gwarantami, rodzinami i przyjaciółmi, ponownie zgromadzili się w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR, aby wspólnie przeżywać swoje drugie skrutynium. W Słowie usłyszeliśmy Ewangelię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, jako kolejny przykład „sytuacji bez wyjścia”, w którą przychodzi Bóg – Światłość Świata, który jest w stanie oświetlić każde ciemności ludzkiego serca. Podczas uroczystej modlitwy za Wybranych – katechumenów, prosiliśmy Boga o dar poznania prawdy i o to, aby stali się odważnymi świadkami wiary chrześcijańskiej.


To kilka wydarzeń, które są już za nami, ale przed nami wciąż wiele spotkań i wiele okazji aby włączyć się we wspólnotę i razem uczestniczyć w drodze Wybranych do uroczystego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia w Wielką Sobotę. Już w najbliższą niedzielę (tj. 2 kwietnia) o godzinie 15 ponownie zgromadzimy się w Domu Diecezjalnym TABOR, aby modlić się za Wybranych w czasie trzeciego skrutynium. Serdecznie prosimy o modlitwę i duchowe wsparcie dla naszych Wybranych.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki