Loader

Wybranie


Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentów wtajemniczenia, sprawuje się obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia”. Kościół w czasie tej liturgii wysłuchuje opinii chrzestnych i katechetów i decyduje o dopuszczeniu katechumenów do przystąpienia do sakramentów paschalnych.

W naszym Diecezjalnym Centrum Katechumenatu obrzęd wybrania przeżywaliśmy w środę – 22 lutego 2017 roku, kiedy to nasza wspólnota zgromadziła się tradycyjnie w kaplicy Domu Diecezjalnego TABOR, aby towarzyszyć katechumenom podczas kolejnego etapu na drodze do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba, a towarzyszyli mu ks. Wiesław Rafacz oraz ks. Krzysztof Golas.

W katechezie skierowanej do nas przez biskupa Jana opartej o Księgę Rodzaju usłyszeliśmy naukę o grzechu pierworodnym pierwszych rodziców, którego źródłem było nieposłuszeństwo przykazaniu Boga. Biskup ordynariusz zauważył, że aby zgładzić ten grzech nieposłuszeństwa, konieczna była ofiara Jezusa Chrystusa, który swoim całkowitym posłuszeństwem zbawił nas, splamionych grzechem pierworodnym. Podkreślił także konieczność poznania mechanizmów, którymi człowiek wiary może bronić się przed pokusami zła.

Po liturgii słowa, wspólnota wysłuchała dialogu ks. biskupa Jana z katechumenami oraz ich chrzestnymi. Chrzestni wobec Boga i całej wspólnoty wyrażali opinię na temat przygotowania katechumenów i zagwarantowali ich gotowość do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia podczas najbliższych Świąt Paschalnych. Kościół poprzez osobę biskupa Jana uroczyście przyjął katechumenów do grona wybranych i zezwolił na udzielenie im sakramentów, o które proszą. Symbolem tego wybrania, było własnoręczne wpisanie przez katechumenów ich imion do Księgi Wybranych.

Oprawę liturgiczną obrzędu wybrania uświetniła schola, która pięknem odśpiewanych pieśni, podkreśliła sens i kontekst tego uroczystego wydarzenia.

Po zakończonej liturgii całą wspólnotą tradycyjnie zgromadziliśmy się w jednej z sal Domu Diecezjalnego TABOR, aby spotkać się ze sobą przy wspólnym stole i świętować to ważne wydarzenie dla rzeszowskiego Kościoła.

W imieniu katechumenów – wybranych, ich chrzestnych, rodzin i przyjaciół prosimy o modlitwę w ich intencji i duchowe towarzyszenie w kolejnych etapach przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki