Loader

KATECHUMENAT – Przyszli prosić o wiarę i życie wieczne


W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020), w parafii Miłosierdzia Bożego (Rzeszów – Biała) pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby odbył się uroczysty obrzęd zaliczenia do grona katechumenów osób, które zapragnęły przyjąć Jezusa za swojego Pana, Króla i Zbawiciela w Kościele katolickim. Czworo kandydatów po przejściu kilkumiesięcznego prekatechumenatu rozpoczęło szczególny czas formacji, by w Wigilię Paschalną przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Kandydaci wraz z osobami poręczającymi oczekiwali w przedsionku świątyni, by tam uroczyście  przeżyć ten wyjątkowy obrzęd. W obecności kapłanów ksiądz Biskup zapewniony słowami poręczających i zebranej wspólnoty wiernych o gotowości wspierania tych kandydatów w ich drodze za Jezusem, przyjął ich do stanu katechumenatu. Znacząc katechumenów znakiem krzyża na ich czole, uszach, oczach, ustach, piersiach i barkach dał im pewność, że to sam Chrystus będzie ich wzmacniał, pouczał i prowadził. Katechumeni otrzymali szczególną łaskę, by słyszeć Słowa Pana i na nie odpowiadać, by widzieć Jego światło i za nim podążać, by On zamieszkał w historii ich codziennego życia. Jako znak tego duchowego wydarzenia został im wręczony krzyż i księga Pisma Świętego.

Biskup Wątroba tłumacząc teksty Liturgii Słowa podkreślał, że sam Bóg, jak Dobry Pasterz,  prowadzi swoją owczarnię, troszczy się o nią, oddaje za nią swoje życie i nie chce, by nawet jedna owca się zagubiła. Ten sam zatroskany Pasterz, szukający, kochający – podkreślał ks. biskup, przyjdzie powtórnie i zasiądzie na tronie, by zapytać o nasze życie. Lecz nie tylko myśl o sądzie powinna mobilizować nasze sumienia, a przede wszystkim MIŁOŚĆ, bo Bóg – Sędzia – Dobry Pasterz nagrodzi najmniejszą okruszynę dobra, najmniejszą okruszynę miłosierdzia – takimi słowami biskup Jan umocnił zebranych, a modląc się za katechumenów, by w tak trudnych i pełnych zamętu czasach byli pełni zapału i w mocy Chrystusa rozpoczęli nowe życie z Nim. 

Polecajmy w modlitwie naszych katechumenów, kapłanów prowadzących ich formację, gwarantów, rodziny katechumenów oraz wszystkich zaangażowanych w to dzieło.

fot: ks. Rafał Brettschneider


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki