Loader

Dziękujemy Bogu i ludziom!


W Diecezjalnym Centrum Katechumenatu Dorosłych zakończyliśmy kolejny już cykl formacyjny – czas poznawania Boga i Jego Kościoła, czas w którym kandydaci a później katechumeni kroczyli drogą, która wymagała od nich sporo wysiłku i dyscypliny. To był czas z Bogiem i dla Boga, czas „oswajania” się z czymś nowym, lub – dla niektórych, czas głębszego poznawanie tego, co już było w jakimś stopniu znajome. Kolejne etapy formacji, liczne katechezy i Liturgie zbliżały katechumenów do momentu – jak do źródła, w którym tak naprawdę zaczęło się dla nich prawdziwe życie, nowe życie z Chrystusem.

Dziękujemy wszystkim za modlitewne wsparcie i towarzyszenie katechumenom.

Kolejny rok formacji rozpoczynamy we wrześniu. Zapraszamy kandydatów, którzy będą chcieli przygotować się w naszym Centrum do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • ks. Wiesław Rafacz tel: 606 366 750
  • ks. Tomasz Bać tel: 696 674 169

Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki