Loader

Ku Nowemu Życiu! – EFFATA!


Poranek Wielkiej Soboty to dla naszych katechumenów czas szczególny. Już za kilka godzin rozpocznie się tak długo oczekiwane wydarzenie, które będzie miało dla nich „wieczne” konsekwencje – w Wigilię Paschalną w sakramentach wielkanocnych otrzymają pełnię Bożego życia.

Za nimi trzy skrutinia, otrzymali już od wspólnoty Kościoła Symbol wiary (Credo) i Modlitwę Pańską, a teraz przybyli, by uczestniczyć w ostatnich obrzędach bezpośrednio przygotowujących ich do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Piękny obrzęd Effata i namaszczenie czoła olejem katechumenów mają uczynić ich zdolnymi do przyjęcia tak wielkich darów oraz konsekwentnego życia tym co otrzymają. Przed zebraną w kościele wspólnotą czworo katechumenów wyznało wiarę, tym samym wyrażając swoją gotowość i wielkie pragnienie Nowego Życia.

Otwarcie uszu, rozwiązanie języka i otwarcie serca na Boga i drugiego człowieka jest darem Chrystusa, który owocuje w nas zmianą dotychczasowego życia. Już nie można być dla siebie, lecz otwiera się droga życia dla drugich, na której człowiek jest gotów tracić swoje życie – tłumaczył ks. Wiesław Rafacz, który przewodniczył tym obrzędom. Dotykając kciukiem prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust każdego spośród wybranych mówił: „Effatha, to znaczy: Otwórz się, abyś na cześć i chałę Boga wyznawał wiarę, którą ci głoszono”. Obrzęd ten wskazuje na konieczność łaski do tego, aby człowiek był zdolny przyjmować Słowo Boże i odważnie wyznawać otrzymaną w Kościele wiarę.

Obficie spływający z czoła olej, którym następnie zostali namaszczenie katechumeni, był dla wszystkich zebranych znakiem wielkiej hojności Boga, obfitości Jego łask i darów.

Otoczmy modlitwą katechumenów diecezji rzeszowskiej i całego Kościoła, by ta święta Noc Paschy przemieniła ich życie:

„Niech Bóg, który ich powołał i doprowadził do tej godziny, obdarzy ich światłem i mocą, aby całym sercem złączyli się z Chrystusem i wyznali wiarę Kościoła.” (modlitwa z Liturgii chrztu świętego)


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Wiesław Rafacz
tel: 606 366 750

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki