Poranek Wielkiej Soboty dla katechumenów to czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów, na które czekali od wielu miesięcy. Słuchając katechez, uczestnicząc w Liturgiach, Skrutyniach, wsparci łaską Bożą i modlitwą tak wielu osób przygotowywali swoje serce, by w Wigilię Paschalną wraz z zebranym w katedrze rzeszowskiej Kościołem na czele z biskupem Ordynariuszem wyznać wiarę i otrzymać "nowe życie".

Towarzysząc katechumenom podczas obrzędów ODDANIA SYMBOLU WIARY I "EFFETA" wszyscy otrzymaliśmy z ust ks. Wiesława Rafacza mocną zachętę, by zawsze mieć otwarte uszy i oczy na Boże dzieła i Słowo, które ma moc uzdrawiającą, a tego uzdrowienia potrzebuje każdy z nas na każdym etapie życia. Celebrans czyniąc znak krzyża na uszach i ustach Wybranych oraz wypowiadając formułę dał im do zrozumienia, że wyznawanie wiary, którą otrzymali od Kościoła będzie teraz ich szczególną misją - na chwałę Boga!

Módlmy się, by nasi katechumeni w pokorze i radości przyjęli dar Wielkanocnych Sakramentów.