Kościół od wieków dzieli się tym, co posiada najcenniejszego - daje WIARĘ i daje ŻYCIE w Jezusie Chrystusie. Towarzysząc katechumenom w ich drodze po te właśnie skarby uczestniczyliśmy ostatnio w dwóch ważnych obrzędach - Przekazaniu Symbolu wiary oraz Przekazaniu Modlitwy Pańskiej. Pod przewodnictwem ks. Wiesława Rafacza - odpowiedzialnego za formację katechumenów w diecezji rzeszowskiej, Wybrani - katechumeni oraz ich bliscy, wspólnota parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie i jej pasterze, wspólnie celebrowaliśmy tajemnice naszej wiary. Czas Wielkiego Postu, który już dobiega końca i stojące tuż przed nami Triduum Paschalne zmusza do bardzo głębokich i szczerych refleksji nad prawdziwością i poziomem naszej relacji z Żywym Bogiem. Do tego właśnie zachęcał nas ks. Rafacz podczas homilii. Katechumeni mając za sobą trzy Skrutynia, które mocno "badały" ich serca w pyzmacie słów słuchanej podczas liturgii Ewangelii, otrzymali światło, by wnikliwiej spojrzeć na swoje życie - już oczyma "Nowego Człowieka" - dziecka Bożego. Wszyscy usłyszeliśmy, że ciągle jesteśmy na początku drogi, a krzyż to nasz codzienny i wierny towarzysz - możliwy do udźwignięcia tylko razem z Chrystusem. Katechumeni przyjmując Credo zawierające tak wielkie tajemnice naszej wiary chronione przez wieki, wsparci modlitwą tylu osób a także w pewności, że Bóg pozwalając zwracać się do siebie - "Ojcze" przyjmuje ich do grona swoich umiłowanych dzieci. 


Módlmy się za naszych katechumenów oraz katechumenów całego Kościoła świętego, by Bóg otwierał ich serca na swoją łaskę i miłosierdzie. Niech te ostatnie już dni przed przyjęciem sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii będą dla nich czasem wzrostu wiary i głębokiego pragnienia złączenia się w miłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem.