Wielki Post dla wszystkich katechumenów w Kościele jest czasem bardzo intensywnym duchowo, gdyż jest to już bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tak oczekiwanych przez nich sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wraz ze wspólnotą parafialną i przybyłymi gośćmi towarzyszyliśmy naszym Wybranym w kolejnym ważnym etapie na ich drodze formacji - w Obrzędzie Wybrania, któremu przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Zapewniony świadectwem rodziców chrzestnych i katechistów oraz pragnieniem katechumenów powołał tych Wybranych do przyjęcia paschalnych sakramentów.

Zachęceni słowami ks. Biskupa, będziemy prosić Ojca w niebie by ten ostatni etap przygotowania był dla nich i dla nas ochrzczonych czasem szczególnego oczyszczenia i otwarcia na Słowo Boże.