Loader

Obrzęd Wybrania


Wielki Post dla wszystkich katechumenów w Kościele jest czasem bardzo intensywnym duchowo, gdyż jest to już bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tak oczekiwanych przez nich sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wraz ze wspólnotą parafialną i przybyłymi gośćmi towarzyszyliśmy naszym Wybranym w kolejnym ważnym etapie na ich drodze formacji – w Obrzędzie Wybrania, któremu przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Zapewniony świadectwem rodziców chrzestnych i katechistów oraz pragnieniem katechumenów powołał tych Wybranych do przyjęcia paschalnych sakramentów.

Zachęceni słowami ks. Biskupa, będziemy prosić Ojca w niebie by ten ostatni etap przygotowania był dla nich i dla nas ochrzczonych czasem szczególnego oczyszczenia i otwarcia na Słowo Boże.


Kontakt

Odpowiedzialny za Centrum

ks. Sławomir Jeziorski
tel: 880 913 812

ks. Tomasz Bać
tel: 696 674 169

parafia.rzeszow.biala@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku!

Siedziba Centrum

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kardynała Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów
ks. Tomasz Bać - proboszcz

Dekret powołujący DCKD Diecezji Rzeszowskiej

Dekret powołujący DCKD Aneks do dekretu

Linki